Blog

Olvasson a legaktuálisabb üzleti trendekről, vállalat- és vezetőfejlesztési módszerekről. 

Családban marad – a családi vállalkozások konfliktusai

Ebben a bejegyzésben a családi vállalkozásokról lesz szó. Ezen belül is elsődlegesen arról, hogy egy ilyen vállalkozási formának milyen konfliktusforrásai vannak, és hogy ezek kezelése miért is fontos. Elsőként azonban határozzuk meg, hogy mit is értünk pontosan családi vállalkozás alatt.

 

Családi vállalkozásról akkor beszélhetünk, ha a vállalkozás tulajdoni hányadának legalább 51%-a egy család kezében van és emellett legalább egy családtag aktívan részt vesz a cég irányításában, vagy egyéb operatív feladatokban.

 

Elmondható, hogy a családi vállalkozások alkalmazottai általában nagyon lojálisak a vállalkozásukhoz, megértik egymás erősségeit és gyengeségeit, és jobban elégedettek a munkájukkal is. Nem véletlenül, hiszen egy ilyen kontextusban tetten érhető egy fokozott érzelmi involválódás – lévén, hogy egyszerre két szinten vannak jelen a tagok: mint munkavállalók (üzleti szerep) és mint családtagok (személyes érintettség). Azonban éppen ebből adódóan a családi vállalkozások tipikus problémái közé tartozik a szerepkonfliktus, azaz valakinek a családban betöltött szerepe és a vállalkozásban betöltött szerepe közötti különbségtétel. Emiatt bizony előfordulhatnak olyan kényes szituációk, melyek kétségtelenül e vállalkozási forma sajátjai, például az egyik testvér arra panaszkodik egy döntés meghozatalát követően, hogy a másikat amúgy is mindig előnyben részesítették. Coach-ként meggyőződésem, hogy az ilyen szituációknak elejét lehet és elejét is kell venni. Ez pedig úgy lehetséges, ha az esetleges családi sérelmeket nem hagyjuk „lebegni”, hanem időt és teret engedünk annak, hogy ezeket a családtagok megdolgozzák, és ha felmerül egy probléma, annak kezelését nem halogatják a végtelenségig.

 

Mint minden családban, az őszinte kommunikáció hiánya súlyosbíthat egy kisebb volumenű problémát. Többségünk persze nem szívesen kezdeményez egy-egy nehéz beszélgetést, és ez még inkább igaz abban az esetben, ha ez közeli családtagokat érint. Mindazonáltal, ha egy probléma felmerül, hatékony platform lehet ennek megvitatására egy hivatalos családi összejövetel. Ilyen eseményeken teret lehet engedni a családtagoknak, hogy őszintén beszéljenek arról, mi zavarja őket. Fontos, hogy egy ilyen alkalom végén mindenki úgy érezze, hogy meghallgatták. Ez sokat segíthet a konfliktusok megoldásában, mielőtt azok elsöprővé válnának. Amennyiben egy-egy (akár múltbéli, régóta görgetett) probléma elhatalmasodik, azt adott esetben egy családi konzultáció vagy terápia keretében, szakember bevonásával is kezelni lehet. Amíg ugyanis ezekre a kényes gyújtópontokra nem reflektálunk, azok bármikor felüthetik a fejüket. A kommunikáció szerepe kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy ennek – az őszinteség mellett – egy további kulcseleme a határok, szerepek és felelősségek határozott kijelölése és egyértelműsítése. Ez talán triviálisnak hangzik, ugyanakkor a családi vállalkozások jelentős részénél (az informális légkör miatt) hiányoznak a formális folyamatok és stratégiák a vitás helyzetek kezelésére, ami olyan problémákhoz vezethet, amelyek veszélyeztethetik az ilyen cégek jólétét. A szerepkonfliktus mellett azonban más jellegű konfliktusok is előfordulnak. Ezek kezelésénél pedig elengedhetetlen, hogy a tagok felismerjék e potenciális konfliktusok forrásait, például formális utódlási terv hiánya, vagy aszinkronitás az értékek és prioritások tekintetében. 

 

Persze a családi érintettségnek számos előnye is. Egy tanulmány szerint a családi vállalkozások sikere nagyban múlik azon, hogy a vezetőség mennyire van birtokában olyan „kulturális kompetenciáknak”, mint például a család céljainak, értékeinek és normáinak megértése.

 

Abban megegyezhetünk, hogy a családi vállalkozás a vállalkozások egy speciális formája, melyhez egyedi kihívások járnak. Ebbe beleértendő a szakmai és a családi szerepek megkülönböztetésének szükségessége, valamint a különböző generációk céljainak kezelése – melyek nem könnyű feladatok. Ugyanakkor – a European Journal of Work and Organisation Psychology egyik 2014-es cikke szerint – amennyiben megtanuljuk kezelni ezeket a kihívásokat; és kiaknázva a bizalmi töltetet, megtaláljuk az optimumot a családi és üzleti szerepkörök között, akkor egy utánozhatatlan versenyelőnyre lehet szert tenni.