Executive Coaching: kiknek szól?

A coaching kifejezés elsőként a sportban terjed el, és a sportoló és edző közti együttműködő és támogató kapcsolatra utal. Az Executive Coachingban a coachnak az edzőhöz igencsak hasonló szerep jut: biztosítani kell a vezető „edzettségi szintjét”, ami aztán a teljesítmény fontos háttértényezője lesz. Egy Executive Coach abban nyújthat segítséget, hogy a vezető arra összpontosítson, ami […]

MBO: Tudatos vezetés célok mentén

MBO Management by Objectives- vezetés célok mentén

Az MBO a “Management by Objectives” rövidítése, magyar megfelelője a “vezetés célok mentén”.   A mai gazdasági környezetben általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vállalat – a lehetőség szerint – a költségek növekedése nélkül kíván elérni teljesítménynövekedést. Ha ebből indulunk ki, akkor már eleve hangsúlyos szerepet kap az „emberi oldal”.   Ebben az esetben ugyanis nem […]